Showing all 9 results

Tủ locker là loại tủ sắt với nhiều ô ( ngăn ) chứa đồ . Mỗi ngăn chứa đồ có các chìa khóa riêng biệt, được sử dụng với mục đích cất giữa đồ đạc cá nhân. Thường được sử dụng nhiều trong các nhà máy, cơ quan , xí nghiệp hay các trung tâm thương mại. khi khách hàng hoặc nhân viên cần cất giữ đồ đạc của mình để mua sắm hoặc làm việc. Tủ locker có nhiều loại khác nhau về số lượng ngăn tùy vào yêu cầu sử dụng.