Kệ V lỗ 6 tầng

Thông số kỹ thuật : 

  •  Chiều cao : 2.2m
  • Chiều dài 1 mô đun : 1m
  • Chiều sâu : 0.4m
  • Số tầng : 6 ( 6 mặt kệ , 5 khoang chứa đồ. Khoảng cách mỗi khoang ~ 39 cm )
  • Chân trụ : Sắt V lỗ 40x60x2mm
Danh mục: