Kệ Sắt V Lỗ VL01

900,000.00 800,000.00

Kệ Sắt V Lỗ Để Hàng Hóa giá rẻ Tại Thành Phố Hồ Chí Minh:

Cao 1,5m x Rộng 0,3m x Dài 1m, 4 mâm, 3 tầng:
🌺🌺👉Giá bán : 850.000 đ 
🌺🌺🌺Giảm Chỉ còn: 750,000/1 Bộ
——————————————————————
Cao 1,5m x Rộng 0,4m x Dài 1m, 4 mâm, 3 tầng:
🌺🌺👉Giá bán : 900.000 đ
🌺🌺🌺Giảm Chỉ còn: 800,000/1 Bộ
—————————————————————–
Cao 1,5m x Rộng 0,5m x Dài 1m, 4 mâm, 3 tầng:
🌺🌺👉Giá bán : 1.000.000 đ
🌺🌺🌺Giảm Chỉ còn: 900,000/1 Bộ