Showing all 5 results

Kệ sắt công nghiệp sử dụng chủ yếu trong các kho hàng với mục đích lưu trữ hàng hóa , trang thiết bị. Với khả năng chịu tải từ 200kg đến 3000kg , Kệ sắt công nghiệp hoàn toàn đáp ứng được khả năng chứa hàng hóa cho mọi loại kích cỡ cũng như tải trọng.

KỆ SẮT CÔNG NGHIỆP

Kệ sắt công nghiệp 01

KỆ SẮT CÔNG NGHIỆP

Kệ sắt công nghiệp 02

KỆ SẮT CÔNG NGHIỆP

kệ sắt công nghiệp 03

KỆ SẮT CÔNG NGHIỆP

kệ tải trọng 500kg